Novosti

USAID/Sweden FARMA II projekat je u suradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Banja Luke CIDEA i Tehnološkim fakultetom Banja Luka organizovao praktični trening za farmere iz oblasti mljekarstva, na temu razvoja novih proizvoda.

Ovom treningu su se priključili i predstavnici Tehnološkog fakulteta i CIDEA-e.

Prvi dio treninga se odnosio na EU standarde u proizvodnji sira i pravilima za izgradnju objekata, dok je u drugom dijelu treninga rađena praktična obuka u proizvodnji jogurta, voćnih jogurta, probiotičkih jogurta i sirnih namaza.

Drugi dan treninga će biti usmjeren na proizvodnju skute, kuglica od sira, rolada i drugih proizvoda sa dodatom vrijednošću.