Novosti

Projekat USAID/Sweden FARMA II, u saradnji sa projektom Caritas Švicarske, učestvovao je u organizaciji Godišnje konferencije proizvođača i otkupljivača jagodastog voća, koja je održana 26. aprila u Sarajevu.

Konferencija je bila sjajna prilika za proizvođače i prerađivače da predstave sektor jagodičastog voća javnosti i educiraju aktere u sektoru o proizvodnim procesima, marketingu, proizvodima i relevantnim standardima kvalitete jagodičastog voća.

Tokom ove konferencije prezentacije su održala i dva člana stručnog tima projekta USAID/Sweden FARMA II.