Podugovori

Sastanci su održani u Sarajevu, po otvorenim pozivima RFP-002-2016 Konsolidacija uzgoja i prerade smilja, RFP-003-2016 Standardizacija tehnologije uzgoja i prerade smilja i RFP-004-2016 Osnaživanje žena kroz uzgoj i preradu ljekovitog bilja.

U prostorijama USAID/Sweden FARMA II ureda u Sarajevu u četvrtak, 15. septembra održana su tri informativna sastanka, vezana za otvorene pozive za podugovarače u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja.

Pitanja i odgovore sa ovih sastanaka možete preuzeti ovdje:

Na zahtjev zainteresovanih, odlučeno je da se za 7 dana produži rok za dostavu aplikacija po pozivu RFP-004-2016 Osnaživanje žena kroz uzgoj i preradu ljekovitog bilja. Novi rok za ovaj poziv je 30. septembar.

Svim potencijalnim ponuđačima data je i napomena vezana za budžet, a to je da na ukupne troškove plata i nadoknada zaračunaju dodatnih 2% na ime troškova osiguranja angažovanog osoblja. Ova praksa je obavezna za sve podugovarače.