Novosti

Uključite se u javnu raspravu i pošaljite komentare na e-mail veterinarstvo@fmpvs.gov.ba

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je uz podršku USAID/Sweden FARMA II projekta izradilo Nacrt izvještaja o procjeni uticaja za Zakon o veterinarstvu FBIH te je otvorilo javnu raspravu koja će trajati do 22.06.2018. Iz predloženog nacrta izvještaja se ukazuje na potrebu usklađivanja entitetskih propisa sa krovnim državnim rješenjem, a upozorava se i na potrebu značajne harmonizacije domaćih propisa sa legislativom Evropske unije.
 
“Opći cilj procjene utjecaja propisa jeste da prepoznamo najkritičnije dijelove Zakona i osigura informacije o različitim opcijama kako bi se postigli spomenuti ciljevi. Izuzetno je važno da je u ovaj proces uključena stručna javnost, kako bi se dali kvalitetni savjeti i doprinijelo zaštiti zdravlja životinja te osigurao prostor za bolje javno veterinarstvo”, upozorava se u analizi.
 
“Analizom problema u primjeni ovog zakona može se uočiti jedan segment problema koji se odnosi na neusklađenost ovog zakona sa državnim zakonodavstvom, odnosno relevantnom legislativom EU, dok se s druge strane uočavaju problemi koji proizlaze iz kompleksne organizacije Federacije BiH i nedovoljne koordinacije nadležnih tijela na svim razinama u svrhu osiguranja efikasne primjene svih propisa na snazi radi osiguranja zdravstvene ispravnosti proizvoda životinjskog porijekla, povoljne epidemiološke situacije na polju zdravlja životinja i posljedičnog izvoza proizvoda na tržište EU. Efikasan veterinarski servis ima izravan i povoljan utjecaj na zdravlje stanovništva i ekonomiju svake zemlje”, stoji u izvještaju.
 
Po okončanju javne rasprave, predočeni izvještaj će služiti kao temelj za donošenje sveobuhvatnih reformskih zakonskih rješenja u oblasti veterinarstva. Iz institucija upozoravaju da je cilj doći do rješenja kojim će se unaprijediti postojeći tržišni okvir te ojačati konkurentnost.
  

Saznajte više na: https://fmpvs.gov.ba/2018/05/31/javna-rasprava-procjena-uticaja-propisa-u-veterinarstvu/