Pozivi

05.12.2018. - 13.01.2019.

Coca Cola Sarajevo Holiday Market se ove zime održava u sarajevskom parku Hastahana. USAID/Sweden FARMA II je zakupio prostor u prodajnom dijelu Marketa, te poziva poljoprivredne proizvođače da se prijave za učešće na zajedničkom štandu u toku održavanja SHM-a od 05.12.2018. do 13.01.2019. godine. Prijave se vrše na info@farmabih.ba sa naznakom "PRIJAVA ZA HOLIDAY MARKET" do 23. novembra u 12 sati.

U prijavi molimo da navedete podatke: naziv kompanije/organizacije, oblik registrovanja, općina/grad, kontakt e-mail i telefon, kontakt osoba, proizvodi koje planirate predstaviti, maksimalan broj dana koji možete obuhvatiti u predviđenom periodu. Poziv je ograničen na pravna lica.

Ideja je da se odabrani izlagači predstave samo određeni broj dana u kućici koju će finansirati FARMA II.

U prijavi navedite: Naziv kompanije/organizacije/gazdinstva, vrstu proizvoda koje prodajete, te maksimalan broj dana za koji se možete obavezati da budete prisutni na štandu sa prodajom svojih proizvoda (za svaki izabrani dan potrebno je osigurati prodavača/promotera za radni period od 12h do 20h). FARMA II će na bazi broja prijavljenih učesnika napraviti raspored učešća i podijeliti ga sa izlagačima.