Pozivi za izražavanje interesa / tenderi / ponude

Info sesija održana 30. aprila 2020. u 14:00 sati.

Odgovori na sva postavljena pitanja dostupni su ovdje na engleskom jeziku.