Novosti

"A-S Komerc" je jedna od kompanija-korisnica podrške USAID/Sweden FARMA II projekta

Pomoćnik administratora USAID-a za Evropu i Evroaziju Brock Bierman, posjetio je Mostar. Posjetu je započeo obilaskom plantaža kompanije „A-S Komerc“, koja je zahvaljujući podršci zajedničkog projekta USAID-a i Vlade Švedske FARMA II, osigurala nabavku hladnjače, što je omogućilo nove investicije i zapošljavanje 4 stalna i 35 novih sezonskih radnika, proširenje kooperantske mreže proizvođača jagode, te je rezultirala sa povećanjem prihode od prodaje.