Posjeta Hrvatskoj agenciji za hranu

Na osnovu dugogodišnje saradnje dvije institucije, Agencije za sigurnost hrane BiH i Hrvatske agencije za hranu, u organizaciji USAID/Sweden FARMA II projekta upriličen je sastanak ovih organizacija u Osijeku.

Hrvatska agencija za hranu prezentirala je svoj rad u dijelu koji se odnosi na uspostavljenu bazu podataka i procjenu rizika koja je usklađena sa zahtjevima EFSA-e (Evropske agencije za sigurnost hrane). Agencija za sigurnost hrane BiH izrazila je zahtjev za pomoć kako bi uspostavila odgovarajuće baze podataka u koje bi se unosile informacije potrebne za procjenu rizika.

Imajući u vidu da je Hrvatska posljednja zemlja koja se priključila EU, kao i da raspolažu sa potrebnim iskustvom koji se odnosi na ispunjenje zahtjeva i rješavanje prepreka sa kojima će se suočitii naše institucije u narednom periodu, Hrvatska agencija za hranu izrazila je spremnost da pomogne u implementaciji svih zahtjeva koji su definisani od strane EFSA-e.