Pozivi za izražavanje interesa / tenderi / ponude

USAID/Sweden FARMA II i Vanjskotrgovinska komora BiH podržaće odlazak kompanija iz sektora peradarstva u posjetu vodećem svjetskom sajmu za animalnu proizvodnju EuroTier, koji će se održati 15.-18.11.2016. godine u Hanoveru, Njemačka

U skladu sa zaključcima sa sastanka održanog 30. avgusta 2016. godine kome su prisustvovali predstavnici Spoljnotrgovinske komore BiH, USAID/Sweden FARMA II projekta i bh. privrednika iz oblasti peradarstva, obavještavamo Vas da je zbog iskazanog interesa prisutnih firmi usaglašeno da se organizuje posjeta sajmu EuroTier 2016 koji će se održati u Hanoveru u periodu od 15. do 18. novembra 2016. godine (detaljnije informacije o sajmu dostupne su na engleskom jeziku).

Pravo na učešće na sajmu EuroTier imaju bh. kompanije iz sektora peradarstva/živinarstva sa većim obimom vlastite ili kooperantske primarne proizvodnje. Prednost imaju stručna lica koja su u kontaktu sa kooperantima firme, ili su zadužena za nabavku opreme u firmi. Broj mjesta je ograničen.

Preliminarno, USAID/Sweden FARMA II projekat će pokriti troškove prevoza i putničkog osiguranja, dok se od učesnika očekuje da pokriju vlastite troškove smještaja (dva noćenja) i hrane. Razmatra se opcija avio prevoza na relaciji Tuzla-Dortmund-Tuzla (polazak u srijedu 16.11., povratak u petak 18.11.), uz autobuski prevoz Dortmund-Hanover-Dortmund. Od učesnika se očekuje da sami osiguraju prevoz do i sa aerodroma Dubrave pored Tuzle. Ukoliko bude moguće, smještaj za sve učesnike će biti rezervisan u istom hotelu. Ulaznice na EuroTier sajam su besplatne ukoliko se registrujete (besplatno je) za međunarodno članstvo u njemačkom poljoprivrednom društvu (dlg.org/membership).

S tim u vezi, ukoliko ste zainteresovani za posjetu sajmu EuroTier 2016, molimo Vas da putem prijavnog obrasca, dostavite imena predstavnika Vaše firme. U slučaju odustajanja od posjete prijavljeni učesnici će projektu namiriti sve do tada stvorene troškove (avio karta i slično).

Ispunjene prijave potrebno je dostaviti Vanjskotrgovinskoj komori putem e-mail adrese stanislava.sorajic@komorabih.ba  ili faxa 033/214-292, najkasnije do 14.09.2016. godine. Moguće je kandidovati maksimalno dva predstavnika ispred jedne kompanije.

Dodatne informacije možete dobiti putem gore navedene e-mail adrese ili putem telefona 033/566-184.