Predavanja o proizvodnji jagodastog voća prilika za lokalne proizvođače

USAID/Sweden FARMA II podržala organizaciju radionica u Olovu, Istočnom Sarajevu, Živinicama i Bratuncu

Predavanjem u Istočnom Sarajevu i Olovu započela je serija predavanja i radionica na temu diverzifikacije proizvodnje jagodastog voća u Bosni i Hercegovini. Radionice i predavanja vodi dr. Aleksandar Leposavić, a aktivnosti je podržao USAID/Sweden FARMA II Projekat.

„Nakon predavanja planirane su i radionice/edukacija na terenu u nekom od obližnjih zasada američke visokožbunaste borovnice. Ovaj događaj je prilika da se svi učesnici uključeni u proizvodnju, otkup, i plasman borovnice, ali i ostalog jagodastog voća upoznaju sa svim aktuelnostima i trendovima u savremenoj proizvodnji borovnice. Rezultati ostvareni u proizvodnji i plasmanu jagodastog voća u proteklim godinama, kao i sve većim zahtjevima i mogućnostima u proizvodnji i izvozu borovnice kada je BiH u pitanju, dovoljno govore o važnosti i uspješnosti ovih kultura. Upravo zbog svega navedenog, cilj edukacije i radionica je da okupi ključne aktere u proizvodnji, otkupu i plasmanu borovnice u BiH, prenesu nova znanja i šanse neophodne za dalji rad na jačanju, razvoju i boljem pozicioniranju proizvodnje jagodastog voća u BiH“, poručuju iz USAID/Sweden FARMA II Projekta.

„Nakon Istočnog Sarajeva i Olova, pozivamo zainteresovane da uzmu učešće na otvorenim predavanjima u četvrtak 11. oktobra u Sali Općinskog vijeća u Živinicama u 12 sati, te u petak 12. oktobra u Domu kulture Bratunac u 11 sati. Predavanja su otvorena za javnost“, dodaju iz USAID/Sweden FARMA II Projekta.