Pozivi

Vanjskotrgovinska komora BiH i USAID/Sweden FARMA II pozvali zainteresovane kompanije

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH i USAID/Sweden FARMA II projekat pozivaju zainteresovane kompanije da se predstave u izvoznom Katalogu mliječne i mesne industrije BiH. Primarni cilj je pripremiti publikaciju koja će predstaviti izvozne firme, njihove proizvode i mogućnosti saradnje.


Katalog će biti korišten na međunarodnim sajmovima (WorldFood Istanbul i drugi), te distribuiran potencijalnim partnerima iz sektora. Za potrebe regionalnog tržišta biće urađena verzija kataloga na našem jeziku, a planiran je i prevod na engleski i turski jezik. Takođe je planirano i štampanje QR kartica koje su pogodnije za distribuciju. Kotizacija za učešće u Katalogu je minimalna i iznosi 100 KM.


Pozivamo zainteresovane kompanije da dostave Obrazac za upis u katalog popunjen i ovjeren od strane ovlaštenog lica kompanije na e-mail adresu: tijana.muhamedagic@komorabih.ba , najkasnije do 15.08.2018. godine. Kontakt osoba iz VTK/STK BiH je gdja Tijana Muhamedagić, a iz USAD/Swedn FARMA II gdin Feđa Begović (Kontakt podaci u prijavnom obrascu).

Obrazac za upis u katalog