Novosti

Stručnjaci Sweden/USAID FARMA II projekta i Vanjskotrgovinske komore BiH predstavili su rezultate razmjene za period 2015-2019. godine.

Analizama su obuhvaćeni sektori mljekarstva, peradarstva, voća i povrća, kao i sektor ljekovitog bilja, šumskih plodova i meda.

Najveća promjena zabilježena je u sektoru mljekarstva, gdje je izvoz porastao za 20% i premašio iznos od 106 miliona KM, uprkos obustavi prometa sa Kosovom.

Sektor voća i povrća zabilježio je rast izvoza od 4%, te je u 2019. godini izvezeno više od 188 miliona KM.

U sektoru peradarstva bilježimo odličnu strukturu izvoza i rast na većini tržišta, ali je obustava izvoza na Kosovo u konačnici dovela do pada u odnosu na prethodnu godinu.

U sektoru ljekovitog bilja, šumskih plodova i meda bilježimo rast od 4% i ovaj sektor je izvezao preko 41 milion KM na 46 tržišta širom svijeta.

Sve detalje možete pronaći u prezentacijama koje su dostupne u sekciji Biblioteka.