Preuzmite materijale sa informativnih sastanaka sa tekućeg poziva za dodjelu grantova

Tokom mjeseca septembra održano je pet informativnih sastanaka širom BiH, na kojima je prisustvovalo oko 250 organizacija zainteresovanih za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku unapređenju konkurentnosti sektora mljekarstva, voća i povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja, pčelarstva, te sektora peradarstva.

Na sastancima je korištena prezentacija, koju možete preuzeti ovdje

Također, zabilježena su sva pitanja učesnika i odgovori na njih, što možete preuzeti ovdje.

Puni tekst javnog poziva, aplikacija i prateći dokumenti se nalaze na sljedećem linku: http://farmabih.ba/bs/press/usaidsweden-farma-ii-javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava/336 

Rok za podnošenje aplikacija je 15. oktobar.