Novosti

Prezentacija je realizovana u okviru konferencije o poljoprivredi i ruralnom razvoju u funkciji održivog razvoja. Problemi u poljoprivrednom i ruralnom razvoju, energijska efikasnost i održivi razvoj prepoznati su kao ključni za pristupanje EU.

Predstavnici USAID/Sweden FARMA II projekta u saradnji sa kolegama iz USAID EIA projekta (Investiranje u sektor energije), učestvovali su na konferenciji pod nazivom: "Poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji održivog razvoja" koju je organizovalo udruženje "Savjet za zelenu gradnju" u prostorijama Internacionalnog Burch univerziteta na Ilidži. Na konferenciji je učestvovalo više od 70 stručnjaka.

Ispred projekta, Midhat Glavić, vođa tima za mljekarstvo i peradarstvo održao je prezentaciju na temu: "Praćenje principa Nitratne direktive; Mogućnosti za održivo korištenje energije u poljoprivredi." Nitratna Direktiva štiti kvalitet vode u EU sprečavajući zagađenje nitratima iz poljoprivrede i promovišući dobre poljoprivredne prakse. Prezentaciju možete pogledati ovdje.

Skupu se pored ostalih obratio i Thomas Rojas, direktor ureda za ekonomski razvoj pri USAID-u BiH.