Priče o uspjehu

"Plant" je nedavno posjetila i šefica razvojne saradnje pri Ambasadi Švedske Marie Bergstrom

“Plant je među najvećim rasadnicima u Bosni i Hercegovini”, kaže nam Adnan Hodžić iz “Planta”. Nastali iz volonterske inicijative, a danas već velika kompanija, više od decenije rade na širenju svoje proizvodnje i podrške poljoprivrednicima. Cilj im je proizvodnja million sadnica ranog povrća, tri miliona sadnica za otvoreno polje i milion sadnica za zimsku proizvodnju. “Moramo mijenjati način kako naši ljudi razmišljaju o poljoprivredi, sezoni, cijenama i pristupu”, govori Adnan.

U “Plantu” pokušavaju razviti nove biznis modele koji će omogućiti poljoprivrednicima da se cijelu sezonu/vegetaciju mogu baviti poljoprivredom. “Diverzifikacija je ključ, rad sa različitim vrstama/sortama, te stalno praćenje tržišta. Moramo smanjiti rizik od globalnih tržišnih kretanja, te zaštititi ulaganja. Sa USAID/Sweden FARMA II Projektom smo osigurali podršku za usvajanje novih tehnologija proizvodnje plodova jagode, proizvodnje kontejnerskih sadnica jagode te uveli nove sisteme za navodnjavanje i osvjetljenje. Inovacija je ključ opstanka i daljeg rasta”, dodaje Adnan.

“Poljoprivreda se suočava sa manjkom radne snage i izazovima kada su u pitanju otkupne cijene. Stihijski razvoj i povećanje neke proizvodnje dovodi do prezasićenja lokalnog tržišta, pa kada se pojavi neka ‘groznica’, kako smo imali sa malinom, smiljem, pa čak sa i sa kornišonima, vrlo brzo se dogode problemi. Hladnjače su pune, te ukoliko nemate alternativu i oslanjate sa na jedan proizvod, vrlo brzo se poljoprivrednik i posrednik nađe u problemu. Kupac naših proizvoda i svi koji su u lancu vrijednosti iznad proizvođača, dobro znaju koji su naši izazovi, te onda naše proizvođače i otkupljivače mogu staviti u loš pregovarački položaj oko cijene”, napominje direktor “Planta”.

“Kroz rad 'Planta' osiguravamo presadnice/rasad povrća za ranu proizvodnju u zaštićenim prostorima, kao i za proizvodnju na otvorenom polju  a tu se prvenstveno misli na presadnice  paradajza, paprike, krastavca, patlidžana, lubenice, dinje i jagode. Postavili smo model koji bi osigurao posao od ranog proljeća do kasne jeseni, kroz povezivanje različitih vrsti i sorti. Kada se razmišlja o nekim mogućnostima širenja, tu stoji i izazov razvijanja proizvodnje van sezone. Proizvodnja u staklenicima se može organizovati, ali su potrebna uvijek dodatna ulaganja, s čime dolazi i rizik za investitore. Počeli smo raditi stalnorađajuće sorte, koje imaju jedan dio prinosa i izvan sezone. Također, eksperimentalno smo organizovali potpuno vansezonsku proizvodnju jagode u grijanim staklenicima ali za ozbiljnije rezultate, neohodna su dalja ulaganja u nove tehnologije“, napominje Adnan.

Adnan Hodžić nastavlja raditi sa poljoprivrednicima iz cijele zemlje i šalje poruku ohrabrenja, “od poljoprivrede se može živjeti tokom cijele godine, i to je ono što želimo prenijeti svima sa kojima sarađujemo ali moraju se uvažiti mišljenja i iskustva stuke a ne sve prepustiti trgovcima. Trenutna potražnja za nekim poljoprivrednim proizvodom, ne mora da znači da svi treba da radimo taj proizvod. Prošlost kao i svi svi aktuelni ekonomski principi nas uče da je jeftino ono čega ima u velikim količinama.“