Novosti

Posjeta Sloveniji uz podršku USAID/Sweden FARMA II

Bosanskohercegovački proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda učestvovali su u radnoj posjeti Sloveniji, gdje su posjetili nekoliko farmi i proizvodnih pogona, kako bi saznali više o novim praksama te razmijenili iskustva sa kolegama iz Slovenije.

„Proizvođači su u okviru posjete imali priliku saznati više o mogućnostima podizanja profitabilnosti proizvodnje sirovog mlijeka. Također, razmijenili su prakse o povećanju profitabilnosti proizvodnje mlijeka na vlastitim farmama. Još jedna od tema posjete je bilo i pitanje osiguranja higijenskih standarda u proizvodnji, koji otvaraju vrata izvozu i standardizaciji. Posjetili su farme Levart i Roskar, a zatim i sajam 'Agra'. Bh. proizvođači su saznali više i o turističkom potencijalu poljoprivrede, te o iskorištavanju fondova Evropske unije. Riječ je o izazovima koji tek predstoje, a ova posjeta im je omogućila da uspostave dobru saradnju, preuzmu inovativna rješenja te obogate vlastitu ponudu u proizvodnji i preradi u Bosni i Hercegovini“, dodaju iz USAID/Sweden FARMA II Projekta koji je podržao organizaciju studijske posjete.

Ova posjeta je okupila proizvođače sa područja Gradiške i predstavlja nastavak rada na organizaciji studijskih posjeta kojim se daje doprinos i podrška lokalnim zajednicama – kako bi se lakše uključili i prepoznali izazove pred otvaranjem tržišta Evropske unije za širu listi mliječnih prerađevina iz naše zemlje.

Prema posljednjim zvaničnim podacima, naša zemlja uvozi jedanaest puta više sira nego što ga izvozi, a naročito je nevjerojatan podatak da smo prošle godine uvezli i više od sedam miliona konvertibilnih maraka mladog sira. Posjete ove vrste otvaraju nove šanse za sirare iz BiH kako bi uvođenjem novih tehnologija osigurali bolju poziciju, kako na domaćem, tako i na inostranim tržištima.