Novosti

Dvije jednodnevne radionice na temu “Poboljšanje proizvodnje mlijeka kroz kvalitetnu ishranu i primjenu američkog visoko-kvalitetnog sjemena za reprodukciju” organizovane su u junu za domaće poljoprivrednike i veterinare.

Projekat USAID/Sweden FARMA II, u saradnji sa Veterinarskim institutima iz Bihaća i Tuzle, te u partnerstvu sa Službom za međunarodne odnose u poljoprivredi (FAS) Ministarstva poljoprivrede SAD, organizovao je za domaće poljoprivrednike i veterinare jednodnevne radionice na temu „Poboljšanje proizvodnje mlijeka kroz kvalitetnu ishranu i primjenu američkog visoko-kvalitetnog sjemena za reprodukciju”.

Na obje lokacije održavanja ovih radionica, domaćini – direktori Veterinarskih instituta iz Bihaća i Tuzle, otvorili su skupove, dok je gospođa Christine Sloop, savjetnica za poljoprivredu iz Ambasade SAD u Rimu pozdravila učesnike. Ukupno 71 učesnik na ove dvije lokacije stekao je nova saznanja o visokokvalitetnoj genetici i prehrani životinja u SAD čiji cilj je unaprjeđenje prinosa mlijeka i mesa, kao i o domaćim pristupima prehrani stoke, te prednostima korištenja anaerobnih digestora.