Novosti

Osoblje USAID/Sweden FARMA II projekta, Jim Herne i Midhat Glavić prezentirali su na radionicama koje su početkom juna organizovali Veterinarski zavodi u Bihaću i Tuzli.

Jim Herne je predstavio temu „anaerobic animal waste digesters“, dok je Midhat Glavić govorio o „Uticaju ishrane muznih grla na proizvodnju mlijeka“.

Ovi događaji, organizovani u saradnji sa USDA uredom u BiH, privukli su pažnju 71 učesnika na navedenim lokacijama, uz učešće predavača iz regije. Događaje su propratili i lokalni mediji.