Podugovori

USAID/Sweden FARMA II poziva domaće neprofitne, profitne i nevladine organizacije, obrazovne institucije ili pružaoce poslovnih razvojnih usluga, da predaju projektne prijedloge za pružanje usluga konsolidacije uzgoja i prerade smilja u Hercegovini.

Zainteresovane organizacije, legalno registrovane i prepoznate u skladu sa zakonima BiH, mogu preuzeti informacije o projektu putem sljedećeg linka:

RFP dokumentacija uključuje: Uputstvo za ponuđače, zahtjevi za podnošenje projektnih prijedloga, te detaljan opis posla. Sve informacije su date samo na engleskom jeziku.

NAPOMENA VEZANA ZA BUDŽET: Molimo vas da na ukupne troškove plata i nadoknada zaračunate dodatnih 2% na ime troškova osiguranja angažovanog osoblja. Ova praksa je obavezna za sve podugovarače.

ROK ZA APLICIRANJE
Projektne prijedloge treba dostaviti putem email-a (grants@farmabih.ba) i lično / poštom u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta, najkasnije do 16:00 sati 23. septembra 2016. godine. Pismeni upiti vezani za ovaj poziv mogu se dostaviti putem email-a grants@farmabih.ba do 16:00 sati 14. septembra 2016. godine, nakon čega neće biti moguće postavljati dodatna pitanja. Sva pojašnjenja i uputstva će biti dostavljana putem email adrese grants@farmabih.ba.

INFORMATIVNI SASTANAK
USAID/Sweden FARMA II projekat će 15. septembra 2016. godine u 11:00 sati organizovati informativni sastanak, na kojem će se moći dobiti potrebna pojašnjenja o opisu posla, te će zainteresovanim ponuđačima biti data uputstva za podnošenje projektnih prijedloga. Ovaj sastanak će se održati u uredu projekta u Sarajevu, na adresi Fra Anđela Zvizdovića 1, toranj B, 18-ti sprat. Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete molimo pošaljite nam potvrdu učešća do 11:00 sati u ponedjeljak, 12. septembra 2016. godine. Ohrabrujemo sve organizacije koje su zainteresovane za podnošenje projektnih prijedloga da učestvuju na ovom sastanku. Izjave i pojašnjenja od strane bilo koga drugog neće biti validna.

USAID/Sweden FARMA II očekuje da će rad na ovoj aktivnosti početi u oktobru 2016. godine i da će biti završen najkasnije do oktobra 2019. godine.