Podugovori

USAID/Sweden FARMA II poziva domaće neprofitne, profitne i nevladine organizacije, obrazovne institucije ili pružaoce poslovnih razvojnih usluga, da predaju projektne prijedloge za pružanje usluga podrške za testiranje krvi sumnjivih životinja na bolest kvrgave kože (BKK) i bolest plavog jezika (BPJ).

Zainteresovane organizacije, legalno registrovane i prepoznate u skladu sa zakonima BiH, mogu preuzeti informacije o projektu putem sljedećeg linka:

RFP dokumentacija uključuje: Uputstvo za ponuđače, zahtjevi za podnošenje projektnih prijedloga, te detaljan opis posla. Sve informacije su date samo na engleskom jeziku.

NAPOMENA VEZANA ZA BUDŽET: Molimo vas da na ukupne troškove plata i nadoknada zaračunate dodatnih 2% na ime troškova osiguranja angažovanog osoblja. Ova praksa je obavezna za sve podugovarače.

ROK ZA APLICIRANJE
Projektne prijedloge treba dostaviti putem email-a (grants@farmabih.ba) i lično / poštom u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta, najkasnije do 16:00 sati 9. oktobra 2016. godine. Pismeni upiti vezani za ovaj poziv mogu se dostaviti putem email-a grants@farmabih.ba do 16:00 sati 20. septembra 2016. godine, nakon čega neće biti moguće postavljati dodatna pitanja. Sva pojašnjenja i uputstva će biti dostavljana putem email adrese grants@farmabih.ba.
INFORMATIVNI SASTANAK
USAID/Sweden FARMA II projekat će 21. septembra 2016. godine u 10:30 sati organizovati informativni sastanak, na kojem će se moći dobiti potrebna pojašnjenja o opisu posla, te će zainteresovanim ponuđačima biti data uputstva za podnošenje projektnih prijedloga. Ovaj sastanak će se održati u uredu projekta u Sarajevu, na adresi Fra Anđela Zvizdovića 1, toranj B, 18-ti sprat. Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete molimo pošaljite nam potvrdu učešća do 15. septembra 2016. godine. Ohrabrujemo sve organizacije koje su zainteresovane za podnošenje projektnih prijedloga da učestvuju na ovom sastanku. Izjave i pojašnjenja od strane bilo koga drugog neće biti validna.
USAID/Sweden FARMA II očekuje da će rad na ovoj aktivnosti početi u oktobru 2016. godine i da će biti završen najkasnije do oktobra 2017. godine.