Novosti

U periodu od 18.-22. jula, stručnjaci iz BiH učestvovaće u studijskoj posjeti koja se odnosi na certificiranje i kontrolu sadnog materijala u skladu sa EU regulativama

Dvanaest stručnjaka iz BiH proći će u Češkoj Republici od 18. do 22. jula obuku na temu „Institucionalna podrška za certificiranje i kontrolu sadnog materijala“. U ovom programu će učestvovati predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Poljoprivrednog instituta RS - Banja Luka, Federalnog poljoprivrednog zavoda Sarajevo, Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, entitetskih inspektorata i Odjela za poljoprivredu Brčko distrikta.

Ova obuka je dio aktivnosti predviđenih u okviru Memoranduma o razumijevanju potpisanog između USAID-a, Vlade Švedske i Češke razvojne agencije (CzDA), koje provodi projekat USAID/Sweden FARMA II u partnerstvu sa CzDA. Cilj obuke je da podrži i ojača kadrove institucija u BiH koje su odgovorne za službenu kontrolu i certificiranje sadnog materijala, kako bi se uspostavio novi BiH zakonodavni okvir i razvila jedinstvena metodologija u skladu sa zahtjevima pravne stečevine EU.

Izvršni partner za ovu aktivnost je Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja.