Novosti

Javni poziv je otvoren do 6. avgusta 2020.

SARAJEVO, 6. juli 2020. - Sweden/USAID FARMA II projekt objavio je danas javni poziv za male biznise da se pridruže promotivnoj kampanji “Hrana Gurmana”.

Kampanja će obuhvatiti 120 malih biznisa, uključujući 100 proizvođača visokokvalitetne hrane iz sektora voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, peradarstva, meda, ljekovitog i aromatičnog bilja, i sektora šumskog voća i gljiva, 10 delikatesnih trgovina i 10 restorana, koji svoju ponudu temelje na proizvodima iz BiH.

Cilj kampanje "Hrana Gurmana" je pružiti podršku malim biznisima u suočavanju sa utjecajem ekonomske krize uzrokovane pandemijom COVID-19, pomažući im u proširivanju baze kupaca i povećanju prodaje. Kampanja će promovisati njihove proizvode i usluge te ih povezati s ljubiteljima ukusnih i zdravih domaćih proizvoda.

Kampanja „Hrana Gurmana“ odvijati će se u sljedeća tri mjeseca na pet kanala društvenih medija, uključujući Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i LinkedIn, kao i web stranicu FARMA II projekta www.farmabih.ba.

Svi zainteresovani i registrovani mikro, mali i srednji biznisi koji su uključeni u proizvodnju i prodaju vrhunske hrane mogu se prijaviti za sudjelovanje u kampanji do 6. avgusta 2020. godine.

Proizvođači se mogu prijaviti na sljedećem linku: https://forms.gle/YrDMmLJY2FZaUHQf6, dok se trgovine i restorani mogu prijaviti ovdje.

Cjelokupni tekst Javnog poziva možete pogledati ovdje.

Za više informacija o kampanji "Hrana Gurmana", kontaktirajte hranagurmana@farmabih.ba.