Pozivi za izražavanje interesa / tenderi / ponude

da provede promotivnu kampanju za male biznise kojom će promovisati najmanje 120 poljoprivrednih proizvođača, prodavaca i restorana Rok za predaju prijedloga je 6. maj, u 16:00 sati.

Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II), kojeg finansiraju Vlada Švedske i USAID, će podržati PR kampanju kojom će se promovisati najmanje 100 malih poljoprivrednih proizvođača, 10 trgovina i 10 restorana, kako bi im pomogao da se nose sa promjenama u ponašanju potrošača izazvanim COVID-19 pandemijom, da povećaju broj kupaca, održe nivo zaposlenosti, te da prežive ekonomsku krizu.

U ovu svrhu, FARMA II će napraviti ugovor sa pružaocem usluga (profitna, neprofitna ili nevladina organizacija, registrovana i priznata u BiH u skladu sa zakonima BiH) koji posjeduje relevantnu ekspertizu da razvije i provede tromjesečnu kampanju, koja će se početi provoditi u što kraćem roku nakon dodjele ugovora.

Svi zainteresovani pružaoci usluga, koji imaju potrebno znanje i vještine, mogli su preuzeti Zahtjev za ponude (Request for Proposals - RFP) dostupan (samo na engleskom jeziku) ovdje.

Sva pitanja vezana za RFP su se mogla poslati putem elektronske pošte na adresu: grants@farmabih.ba, do 29. aprila 2020., u 16:00 sati. 

Pored toga, 30. aprila 2020., u 14:00 sati, preko Zoom platforme, bila je organizovana info sesija na kojo su pružene dodatne informacije o opisu posla i instrukcije za predavanje prijedloga. Svi zainteresovani za info sesiju su se trebali prijaviti putem elektronske pošte na adresu: grants@farmabih.ba, do 29. aprila 2020., u 16:00 sati.

Odgovori na sva postavljena pitanja dostupni su ovdje na engleskom jeziku.