Novosti

U okviru implementacije projekta “Institucionalna podrška za certificiranje i kontrolu sadnog materijala” koji USAID/Sweden FARMA II projekat implementira u saradnji sa Češkom Razvojnom Agencijom i Upravom BiH za zaštitu zdravlja bilja, održana je radionica na temu “Detekcija i identifikacija fitoplazmi u sadnom materijalu”. Radionica je održana u peridu od 5.-7. 12.2016. godine u Banja Luci.

Na radionici su učestvovali predstavnici laboratorija Federalnog zavoda za poljoprivredu iz Sarajeva, Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, Agromediteranskog zavoda Mostar i Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka.

Tokom radionice prisutne je dr. Kateřina Tománková, šef biohemijskog laboratorija Centralnog instituta za kontrolu i testiranja u poljoprivredi, kroz praktičan rad upoznala sa metodama i postupcima izolacije fitoplazmi, molekularnim metodama koje se koriste za detekciju i identifikaciju (NESTED PCR, RFLP), validacijom, postupcima interne kontrole kvaliteta, SOP itd.

Obuka je unaprijedila dosadašnje znanje naših stručnjaka koji već primjenjuju određena metode, a započeli su i pripremu za proces akreditacije, što će doprinijeti unapređenju laboratorijske dijagnostike i kontrola, ali i unaprijedili kvalitet sadnog materijala.