Novosti

Kroz program prakse u Sloveniji do sada je prošlo više od 20 studenata.

Petnaest studenata Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci prisustvovalo je prezentaciji projekta "Praksa u Sloveniji", kojeg USAID/Sweden FARMA II organizuje u saradnji sa fakultetima iz Bosne i Hercegovine.

Midhat Glavić ispred USAID/Sweden FARMA II projekta predstavio je farme i sirane na kojima se obavlja praksa, te je precizirao koje su obaveze studenata i samog fakulteta u ovom procesu. U okviru prezentacije, Kosta Ličinar, student koji je već bio na praksi u avgustu mjesecu 2016. godine, govorio je prisutnima o svojim iskustvima iz ovog programa.