Novosti

Predstavnici Projekta USAID/Sweden FARMA II učestvovali su i prisustvovali na 10. sajmu pod nazivom „Dani maline 2016“, koji je i ove godine bio izuzetno dobro posjećen i organizovan.

Zajedno sa još nekoliko međunarodnih nevladinih organizacija (CRS, Care International i JICA), osoblje Projekta USAID/Sweden FARMA II učestvovalo je u okruglom stolu koji je organizovan sa općinskim vlastima i predstavnicima hladnjača, odnosno kupaca jagodastog voća na temu proizvodnje, otkupa i prodaje jagodičastog voća, te mjerama potrebnim za poboljšanje stanja u ovom sektoru, kao i o drugim pitanjima.

Prateće aktivnosti ove manifestacije uključivale su nekoliko prezentacija, odnosno obuka koje su se bavile različitim temama iz oblasti poljoprivrede. Jedna od ovih aktivnosti bila je i prezentacija o higijenskim praksama u proizvodnji sirovog mlijeka koju je održao rukovodilac tima za mlijeko i mliječne proizvode Projekta USAID/Sweden FARMA II. Fakultativni dio ove prezentacije bila je terenska posjeta farmi muznih krava gdje su sudionici imali priliku čuti i razgovarati o preporukama vezanim za dobre prakse prehrane.