Novosti

Kroz obuku je prošlo 13 predstavnika inspektorata iz Federacije BiH, Republike Srpske i Distrikta Brčko, Poljoprivrednog instituta Banja Luka i Poljoprivrednog instituta Mostar, te iz Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja.

Tokom obuke, stručnjak iz Češke Republike je govorio o sistemu zvaničnih kontrola i procesu certifikacije sadnog materijala u skladu sa standardima Evropske Unije. Realizovana je i praktična demonstracija procesa kontrole u rasadniku, uključujući i kontrolu dobavljača i dokumentacije.

Ovu aktivnost zajednički realizuju projekat USAID/Sweden FARMA II i Češka razvojna agencija.