Novosti

Danas je u Sarajevu održan mini-sajam 11 kompanija i zadruga koje rade sa ženama u ruralnim zajednicama širom zemlje u poljoprivrednom sektoru. Događaj je organizirao Projekat razvoja tržišne poljoprivrede (FARMA II) koji se realizira uz podršku Vlade Švedske i Sjedinjenih Američkih Država.

Na sajmu je učestvovalo 11 izlagača iz cijele zemlje, predstavljajući proizvode iz sektora ljekovitog i aromatičnog bilja, meda, voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. a ovaj skup je bio i prilika da se ukaže na postignuti napredak u podršci većem učešću žena u ruralnom razvoju. Stanovništvo u ruralnim zajednicama čini oko 60% ukupnog stanovništva BiH, a svaka četvrta zaposlena žena radi u poljoprivredi. Zbog toga su programi koji osnažuju njihovo učešće, edukaciju i nove prilike za razvoj vlastitog biznisa. Žene čine trećinu korisnica podrške Sweden/USAID FARMA II projekta, a ovaj Projekat je već realizirao i posebne grant programe koji su se fokusirali na jačanje uloge žena u poljoprivredi. Torgny Svenugsson, ispred Ambasade Švedske, te Kent Larson, ispred Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, pozdravili su učesnice, ali i goste iz privatnog i javnog sektora.

Na današnjem Sajmu povodom Međunarodnog dana žena na selu potrošačima u Importanne Centru se predstavilo 11 zadruga: Family S, LjBilje, Luna, Halilović, Organlook, Kupres Milch, Kantar, Klekovača, EcoMedico, Zlatna kap i Elmar.

Kent Larson, predstavnik Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, govorio je o svim izlagačima pojedinačno, te je pozdravio uspjehe koje su napravili. Također, podvukao je važnost nastavka rada na poboljšanju uslova poslovanja i osiguranju većeg učešća žena na svim pozicijama u poljoprivredi. Torgny Svenugsson iz Ambasade Švedske, poručio je da izuzetno važno da se razgovara o izazovima sa kojima se suočavaju žene u ruralnim zajednicama, te da Vlada Švedske nastavlja podržavati i kroz ovaj Projekat, ali i kroz druge aktivnosti, jačanje uloge žene na selu.

Pored predstavnica i predstavnika brojnih kompanija iz sektora, na događaju su učestvovale predstavnice Gender Centra Federacije BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Udruženja poslovnih žena BiH. Prisutne je posebno oduševio interes učenica OŠ "Musa Ćazim Ćatić" koje su organizovano prisustvovale događaju.