Novosti

Projekat USAID/Sweden FARMA II učestvovao je na manifestaciji pod nazivom “Dani ženskog poduzetništva“ u organizaciji Asocijacije poduzetnica u BiH (4. i 5. maja u Sarajevu).

Manifestacija je uključivala nekoliko aktivnosti, uključujući sajam i panel diskusiju o ženama u poljoprivredi. Projekat USAID/Sweden FARMA II je podržao sajamsko izlaganje devet organizacija, odnosno proizvodnih kompanija na čijem čelu se nalaze žene, odnosno koje se nalaze u vlasništvu žena. Učesnici su bili proizvođači i prerađivači ljekovitog i aromatičnog bilja, sira, meda, te sokova i džemova.

Sajam je privukao značajnu pažnju posjetitelja, a diskusija u formi okruglog stola bila je usmjerena na načine povećanja sudjelovanja žena u poljoprivredi.