Novosti

Važan korak ka budućem razvoju sektora pčelarstva

U sklopu aktivnosti Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II koji se provodi u partnerstvu Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Kraljevine Švedske podržana je izrada i usvajanje Pravilnika o pčelarstvu Federacije BiH. Ovaj Pravilnik je donijelo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a Projekat je osigurao i smjernice za izradu trogodišnjeg plana razvoja pčelarstva u Federaciji, čije se usvajanje očekuje u narednom periodu. Nastavljamo sa podrškom aktivnostima u oblasti poljoprivrede, te aktivnosti kao što su ove predstavljaju važan korak ka daljem razvoju sektora pčelarstva u Bosni i Hercegovini.