Priče o uspjehu

Kompanija "Poljovet" je korisnica podrške USAID/Sweden FARMA II projekta

Put nas vodi u Srnice kod Gradačca gdje se nalaze inkubatorska stanica i farme roditeljskih jata teške linije  kompanije „Poljovet“ d.o.o.. Dočekuju nas vlasnik kompanije Zvonko Deronjić, inače doktor veterinarske medicine i Muamer Sarajlić, rukovodilac inkubatorske stanice.

 „U peradarstvu postoje takozvana laka i teška linija. Laka linija se vezuje za koke nosilje koje proizvode konzumna jaja, dok se teška linija vezuje za proizvodnju pilećeg mesa. Dakle, ta dva sistema su razdvojena u peradarskoj proizvodnji. Kada je riječ o proizvodnji pilećeg mesa, taj proces počinje kupovinom jednodnevnih roditeljskih pilića, koji su najčešće iz Njemačke. Ovi pilići se prvo odgajaju u odgojnim roditeljskim farmama u ciklusu koji traje do nekih maksimalno 21 sedmicu, kada se spremne rasplodne kokice i pjetlovi prebacuju u proizvodne objekte u kojima se nalaze i gnijezda u kojima će kokice nositi rasplodna jaja narednih 10 mjeseci. Ove kokice i pjetlovi su u stvari roditelji kasnijim tovnim brojlerima koji se koriste za proizvodnju mesa pa se i nazivaju roditeljska jata. Rasplodna jaja koja snesu ove kokice ulažemu u inkubatosku stanicu “, pojašnjava Zvonko.

„Ponosni smo na našu primarnu proizvodnju rasplodnih jaja kao i na samu modernu inkubatorsku stanicu  odakle dolaze pilići koji se dalje šalju na uzgoj kompanijama u regiji, sa kojima sarađujemo. U ovom momentu najveći dio proizvodnje ide prema objektima za tov brojlera koji su u vlasništvu kompanije Bingo, a čiji se objekti nalaze  u Dubravama i Špionici. Napomenuo bih i da u procesu proizvodnje kojom se bavimo , postižemo izuzetno dobre rezultate, te da smo dobitnici brojnih priznanja za kvalitet proizvodnje i visoke rezultate koje postižemo od kojih bi izdvojili Cobb Champion Award za iznimne proizvodne rezultate“, dodaje Muamer.

Kompanija „Poljovet“ je formirana 1996. godine, te je danas u Ormanici i Srnicama, mjestima u blizini Gradačca, primjer održivosti ruralnog razvoja i zaokruženog ciklusa proizvodnje. Mladi veterinari iz cijele zemlje dolaze u Srnice kako bi se upoznali sa procesima vezanim za proizvodnju i inovacije koje su ovdje realizovane, a u „Poljovetu“ su optimistični i po pitanju razvoja u narednim godinama.

„Očekujemo u narednom periodu povećanje potražnje. Sa otvaranjem tržišta Evropske unije očekujemo i rasterećenje domaćeg tržišta  a na nama je da pratimo standarde. Imamo dobru saradnju sa drugim proizvođačima, a ono što je naročito važno i što bih ovdje spomenuo je da je naš process proizvodnje  zaokružen, što je od izuzetnog značaja za dobijanje dobrih proizvodnih rezultata“, napominje Zvonko.

Muamer ističe značaj saradnje sa USAID/Sweden FARMA II projektu. Naglašava da ih je podrška koju su dobili od strane projekta FARMA II ohrabrila u daljnjim ulaganjima i razvoju proizvodnje, ali i dala značajan doprinos generalno većoj saradnji i uvezivanju peradarskih proizvođača širom zemlje.

„Uz podršku USAID/Sweden FARMA II projekta opremili smo inkubatorsku stanicu te povećali kapacitet proizvodnje sa 6 000 000 na 8 000 000 jajnih mjesta godišnje. To je itekako veliko povećanje proizvodnje, a od suštinske je važnosti za firme koje posluju u sektoru peradarstva da se modernizuju na ovaj način i prate trendove. Također, ponosni smo na solarne panele koje smo ugradili u sklopu ove saradnje, koji doprinose osiguranju veće energetske efikasnosti naših objekata, što predstavlja i neki putokaz – jednostavno, ulaganje i praćenje savremenih tokova se isplati“, zaključuje Muamer.