Novosti

Pozivamo sve kompanije iz sektora poljoprivrede koje su aktivne u međunarodnoj razmjeni da se uključe u istraživanje uticaja korona virusa na vanjskotrgovinski promet roba i usluga.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom Brčko Distrikta poziva privrednike da popune upitnik s ciljem evidentiranja, između ostalog, stanja sirovina/repromaterijala i zaliha u BiH te teškoća kod vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga.

Zbog situacije koja se mijenja iz sata u sat potrebne su nam nove informacije, znajući i sa kakvim poteškoćama se susrećete i vi; molimo Vas da što prije odgovorite na novi anketni upitnik o stanju/nedostatku repromaterijala i sirovina.

Upitnik možete otvoriti putem linka: https://forms.gle/7aDcwuQztvLpm9yS8

Zahvaljujemo Vam se na učešću!