Priče o uspjehu

USAID/Sweden FARMA II podržao je ovu zadrugu kroz nabavku viljuškara, metal detektora, te kroz podršku u uvođenju GlobalGAP standarda i razvoju etiketa za finalne proizvode

U poljoprivrednoj zadruzi „Uvac-Rudo“ danas je gužva. Pored prodaje proizvoda, „Uvac-Rudo“ ima i poljoprivrednu apoteku. Nenad Ljubojević vodi zadrugu, osnovanu 2013. godine, koja iz dana u dan raste. „Uglavnom okupljamo uzgajivače maline. Bavimo se otkupom, preradom i izvozom, te se zajednički suočavamo sa izazovima u prodaji maline i pronalaženju direktnih kupaca na domaćem i stranim trižištima. Zadruga ima hladnjaču kapaciteta 250 tona maline, sarađujemo sa donatorima i lokalnom zajednicom, posla ima“, kazao je Ljubojević.

“Posjedujemo rasadnik za proizvodnju sadnica maline – sorta vilamet, radimo stalno sa našim kooperantima i zadrugarima, pripremamo ih, obučavamo i pružamo podršku. Imamo i izuzetnu saradnju sa Ženskom inicijativom Centra za odgovornu demokratiju Luna, gdje smo uključili grupu žena u mrežu proizvodnje”, kazao je Ljubojević.

Preko ove saradnje je krenula priča o malinadi i sokovima od maline iz Rudog. Ljubojević napominje da je ključ opstanka malinara je u spremnosti da dosegnu višu razinu prerade svojih proizvoda, kako bi manje ovisili i bili pod pritiskom negativnih kretanja na tržištu. Cijela ideja je prepoznata i u regiji, pa danas svoje proizvode distribuiraju u Rudom, Višegradu i Rogatici, a postepeno šire prodaju i prema većim centrima. “USAID/Sweden FARMA II Projekat nam je pružio podršku kroz nabavku viljuškara i metal detektora, kao i kroz uvođenje GlobalGAP standard, razvoj etikete za finalne proizvode te povezivanje sa prodajnim lancima u Sarajevu i Banjoj Luci”, napominje Ljubojević.

“Sada posjedujemo GlobalGAP i HACCP standarde u proizvodnji maline, što nas čini poželjnim za saradnju i izvoz na tržišta Evropske unije. U poljoprivredu treba ulagati i nastojati povećati prinose po jedinici mjere kako bi isplativost bila veća. Malina veoma dobro uspjeva u našim krajevima, te sam izuzetno ponosan što je naš kraj kroz ovakvu saradnju i uključivanje napravio važan iskorak", dodaje Ljubojević.

„Imamo stalno zaposlenih pet radnika, a u sezoni otkupa i prerade maline i eksplotacije matičnog rasada još desetak  radnika na ugovoru. Na jesen planiramo raditi više i u sušari, pošto je šljiva rodila dobro ove godine. Vjerujem da je naša priča pozitivna i da vraća nadu u razvoj i nove prilike za naš kraj“, zaključio je Ljubojević.