Zahtjev za ponudu: Organizacija studijskih posjeta Sloveniji

Od potencijalnih davaoca usluga vezanih za organizaciju studijskih posjeta Sloveniji (za proizvođače iz sektora mljekarstva i peradarstva) očekujemo da daju ponudu na osnovu parametara definisanih u priloženom zahtjevu.

Informacije za ponuđače dostupne su u sljedećem dokumentu:

Rok za predavanje ponuda je 07.06.2018. godine.