Pozivi za izražavanje interesa / tenderi / ponude

Od potencijalnih davaoca usluga vezanih za organizaciju studijskih posjeta Sloveniji (za poljoprivredne savjetodavce) očekujemo da daju ponudu na osnovu parametara definisanih u priloženom zahtjevu.

Informacije za ponuđače dostupne su u sljedećem dokumentu:

Rok za predavanje ponuda je 13.08.2018. godine u 15:00 sati.