Priče o uspjehu

Priča o Aleksandri Kravić i uspjehu koji je napravilo udruženje "Hercegovka"

Aleksandra Kravić je poljoprivredni tehničar i već deset godina je uključena u razvoj svoje lokalne zajednice kroz različite poljoprivredna projekte. Sa grupom žena je 2012. godine osnovala udruženje „Hercegovka“, čiji je cilj bio ohrabriti veće učešće žena u različitim procesima u Nevesinju i široj regiji.

„Aktivnosti na kojima smo radili su se vezivale za osnaživanje žene na selu i iz toga je krenulo i veće uključivanje u organizovanje poljoprivredne djelatnosti i stavljanje žene u centar pažnje u ovom sektoru. Radili smo zasad lavande, zatim melise, a onda smo i nabavili opremu za preradu ovih kultura. Sarađivali smo sa međunarodnim i domaćim donatorima koji su prepoznali naš trud, pa smo onda od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS dobili destilator za proizvodnju eteričnih ulja“, pojašnjava Kravić.

„Zatim je došla na red i saradnja sa USAID/Sweden FARMA II projektom kroz koju smo osigurali nabavku sušare. Time je zaokružen proces prerade kako zasada, tako i samoniklog bilja i šumskih plodova, te prerade četinara. Sve više žena se uključivalo u proces kako su naši kapaciteti rasli“, dodaje Kravić.

S obzirom da udruženje ne može samostalno izaći na tržište plasman robe vrše preko pojedinih firmi koje se bave eteričnim uljima i proizvodnjom ljekobilja. U narednom periodu pokreću i plasteničku proizvodnju paradajza nakon dobrih rezultata koje smo napravili kroz jedan pilot projekat vezano za sadnju i uzgoj ove kulture. Kada je u pitanju saradnja sa USAID/Sweden FARMA II projektom, Kravić naglašava potrebu razvoja prerade, jer se kroz ulaganje omogućava veća isplativost rada u poljoprivrednom sektoru.

„USAID/Sweden FARMA II projekat nam je kroz nabavku sušare puno pomogao da zaokružimo proces i samostalno radimo preradu. Cijene proizvoda koje prodajemo u sirovoj masi su niske i pitanje je isplativosti kada se radi bez prerade. Moja poruka proizvođačima bi bila da prizvodnja hrane ili ljekobilja po standardima organske proizvodnje mora naći svoje mjesto na tržištu i da je to prosto budućnost. Zato ih svakako ohrabrujem da se okupljaju kroz lokalne zajednice, uključuju žene u procese poljoprivrede i naprave iskorak ka tržištu”, zaključila je Kravić.

Projekat USAID/Sweden FARMA II je u cilju promocije žena u bh. poljoprivredi pokrenuo kampanju „One idu naprijed“. U okviru ove kampanje objavljivat ćemo pozitivne priče o ženama u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji i preradi. U puno slučajeva žene koje su neformalno, ali praktično veoma puno, angažovane na domaćim poljoprivrednim poslovima se smatraju nezaposlenim domaćicama, i samim tim su bez primanja. USAID/Sweden FARMA II kroz svoje aktivnosti promovira i ohrabruje žene da pravno registruju svoju proizvodnju i postanu dio zvanične ekonomije. Srećom, danas postoje uspješne kompanije, u vlasništvu žena ili pod vodstvom žena, koje proizvode inovativne i kvalitetne proizvode koji se prodaju kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Kako bismo pomogli poljoprivrednicama u njihovim nastojanjima i ohrabrili i druge žene koje su u sličnoj poziciji, FARMA II će pripremati uspješne priče koje će objavljivati i distribuirati širokoj publici.