Priče o uspjehu

Obnova povjerenja i osnaživanje žena uz podršku USAID/Sweden FARMA II Projekta

Sabina i Desanka su pokrenule Udruženje žena Podrinja u Vlasenici kao odgovor na potrebu da žene učine prve korake ka izgradnji povjerenja u ovoj zaejdnici, ali i da doprinesu većem njihovom većem učešću u razvoju biznisa. Njihova priča je danas inspiracija za druge širom istočne Bosne.

„Počele smo kroz obuke učenja vještina šivenja, veza, pletenja, izrade predmeta i nakita. Zatim smo pokrenuli kurseve rada na računarima i učenje engleskog jezika, u saradnji sa našim partenrskim udruženjima. Kasnije smo radili dalje, širili svoje aktivnosti, shvatili smo da je potrebno više pažnje jačanju žene u ruralnim dijelovima opštine. Zato smo odlučili posvetiti pažnju ulozi žene u biznisu“, kaže nam Desanka.

Tako su prvo krenule sa radom na osnaženju uloge žene u procesu proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, a onda i na aktivnostima unapređenja proizvodnje maline na području Vlasenice. Tu su dobile podršku USAID/Sweden FARMA II Projekta kroz nabavku opreme i edukaciju.

„Uključile smo u ovu aktivnost 45 članica, nabavili 15 motokopačica, 15 atomizera prskalica i 15 mreža za zasjenjivanje. Sve  žene  članice  su  prošle obuke, pa su na taj  način  osposobljene  da  svoju  proizvodnju  podignu  na  viši  nivo  kako  u  kvalitetu  tako  i  u  kvantitetu,  a  samim  tim  povećaju  i  svoju  zaradu  i prihode  koji  su  najčešće  i  jedini  u  porodici“, dodaje Desanka.

Vremenom članice udruženja su postale prepoznate u lokalnoj zajednici. Učestvuju na sajmovima i predstavljaju Vlasenicu u regiji i šire. U oktobru ih čeka Sajam poljoprivrede u njihovom gradu, pa su pripreme za predstavljanje već u toku. Njihov rad se nastavlja, a one čvrsto vjeruju da zajedničkim djelovanjem i jačanjem uloge žene u društvu, mogu doprinijeti nekoj novoj perspektivi za generacije koje tek dolaze.